ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΘΕΣΗΣ | Γιώργος Μυλωνάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

HUFFPOST | Γιώργος Μυλωνάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ- Αθήνα 2018

Περισσότερα

ATHENS VOICE | Στέφανος Τσιτσόπουλος

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

AXIA NEWS

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

It 's Only Arts | Ζώης Κουτρούλης

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

CultureNow.gr

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ | Γιώργος Μυλωνάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

Art&Life

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

INSURANCE WORLD

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

It 's Only Arts | Ζώης Κουτρούλης

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

REFERENCE IN ART NEWS | Λεόντιος Πετμεζάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

HUFFPOST | Γιώργος Μυλωνάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

Τα Νέα της Τέχνης | Liberal

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

The TOC | Γιώργος Μυλωνάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

Ο ΛΟΓΟΣ | Λεόντιος Πετμεζάς

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα

INSURANCE DAILY

Ατομική έκθεση "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 2018

Περισσότερα