Όραμα, 140x105εκ., λάδι σε μουσαμά

Ύπαρξη, 113x77εκ., λάδι σε μουσαμά

Oxy Gen, 115x70εκ., λάδι σε μουσαμά

Φως, 45x35εκ., λάδι σε μουσαμά

Ιππό-λογος, 100x130εκ., λάδι σε μουσαμά

Πνοή, 100x70εκ., λάδι σε μουσαμά

Μπλε βέλη, 140x105εκ., λάδι σε μουσμά

Εἰς, 50x40εκ., λάδι σε μουσαμά

Νους, 120x90εκ., λάδι σε μουσαμά

Φυγείν, 40x30εκ., λάδι σε μουσαμά

Νόστος, 130x70εκ., λάδι σε μουσαμά

Νύμφη, 95x80εκ., λάδι σε μουσαμά