2022 | “Πρώτη ιδέα”, Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα