2012 | "Αθλητισμός και Τέχνη", ΠαναθηναΪκό Στάδιο, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή