2013 | "Συνομιλία με τον ζωγράφο Μπουζιάνη", Μουσείο Μπουζιάνη, Αθήνα