2014 | "Αμβροσία", Χώρος Τέχνης "Poems and Crimes", Αθήνα