2018 | "πΑΡΟΝ", ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ, Χώρος Τέχνης Εθνικής Ασφαλιστικής, Αθήνα