Αυτοπροσωπογραφία, 65x102 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ανισότητα, 50x40 εκ., λάδισ ε μουσαμά

Χάρισμα, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Δόλιος, 100x70 εκ., λάδι σε μουσαμά

Προσμονή, 130x130 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ψίθυρος, 105x140 εκ., λάδι σε μουσαμά

Στρόβιλος, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Αφοσίωση, 105x150 εκ., λάδι σε μουσαμά

Σημάδι, 97x61 εκ., λάδι σε μουσαμά

Συνείδηση, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Παρωδία, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Προορισμός, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά