πΑΡΟΝ, 150x70εκ., λάδι σε μουσαμά

Com'unique'At, 140x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

X'oros, 115x65εκ., λάδι σε μουσαμά

Η πίστη ξεπερνά τη συνείδηση,136x97 εκ.,λάδι σε μουσαμά

Ποιά σκέψη επιβίωσε, 205x205εκ., λάδι σε μουσαμά

Ερινύες, 150x100 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ο καρδινάλιος, 135χ100 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ο γιος της πέτρας, 120x150εκ., λάδι σε μουσαμά

Η αυτοκρατορία μας, 150χ120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Χ, 103χ114 εκ., λάδι σε μουσαμά

Απόδραση στο φως, 120x150 εκ. λάδι σε μουσαμά

Ατέρμονο, 93χ78 εκ., λάδι σε μουσαμά