Παραίσθηση, 120x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Παροξυσμός, 105x105 εκ., λάδι σε μουσαμά

Δίοδοι, 100x100 εκ., λάδι σε μουσαμά

Εμείς, 50x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ρήξη, 100x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Νύχτα, 30x30 εκ., λάδι σε μουσαμά

Πλάνη, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Φαντασίωση, 100x140 εκ., λάδι σε μουσαμά

Εκ των έσω, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ορμή, 40x30 εκ., λάδι σε μουσαμά

Διανοούμενος, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Άυλος, 40x40 εκ., λάδι σε μουσαμά