Πρώτη ιδέα, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Χάριν, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Merckt, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Tremble, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Προς ευχή, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Χείμαρρος, 42χ30, κάρβουνο σε χαρτί

Θέλξη, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Απάγκιο, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Ευγνώμων, 34χ24εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Softly, 34x24εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Φτερά, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Mask, 34x24εκ., κάρβουνο σε χαρτί