Άγγελος, 200x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Γκρίζο, 140x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ερωτικόν, 138x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Πορεία, 150X100 εκ., λάδι σε μουσαμά

Στο χρώμα της θάλασσας,160x110 εκ.,λάδι σε μουσαμά

Χορός στη ζωή, 140x116 εκ., λάδι σε μουσαμά

Σπίτι στο γαλάζιο, 150x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Δρόμος για την καρδιά, 140x130 εκ.,λάδι σε μουσαμά

Σκέψεις, 150x130 εκ., λάδι σε μουσαμά

Στιγμή, 150x100 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ένωση στο γαλάζιο, 110x180 εκ., λάδι σε μουσαμά

Μελαγχολική γυναίκα, 120x100 εκ., λάδι σε μουσαμά