Με ήλιο, 36x28 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2002

Άνδρας, 21x15 εκ., μολύβι σε χαρτί, 2009

Προφίλ, 35x24 εκ., μελάνι σε χαρτί, 2010

Αγόρι, 15x19 εκ., κάρβουνο σε χαρτόνι, 2012

Άφαντος I, 40x40 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2012

Μητέρα, 21x15 εκ., μολύβι σε χαρτί, 2012

Όμορφος, 25x35 εκ., κάρβουνο σε χαρτόνι, 2005

Φίλη, 35x45 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2004

Σκεπτικός, 35x25 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2002

Αρπαγή, 35x25 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2011

Φόβος, 21x15 εκ., μολύβι σε χαρτί, 2012

Κορίτσι, 35x25 εκ., μολύβι σε χαρτί, 2012