Αμαλία, 68x45 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Κώστας, 40x30 εκ., λάδι σε μουσαμά

Χρύσα, 50x40 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Κασσιανή, 45x40 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Χαρούλα, 50x45 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Κωστής, 50x40 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Γυμνό, 120x90 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Γυμνό, 70x100 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2002

Γυμνό, 120x90 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Το παλιό μου εργαστήριο, 70x50 εκ.,λάδι, 2002

Πανσέληνος, 60x40 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2003

Ρόδος, 50x35 εκ., λάδι σε μουσαμά, 2002