Δύναμις, 60x60 εκ., ψηφιδωτό, 2004

Αδάμ, 35x50 εκ., ψηφιδωτό, 1991

Γυμνό, 70x100 εκ., ψηφιδωτό, 2004

Φαγιούμ, 30x25 εκ., εγκαυστική, 2005

Φαγιούμ, 30x25 εκ., εγκαυστική, 2005

Φαγιούμ, 30x25 εκ., εγκαυστική, 2005

Άγιος Φανούριος, 120x70εκ., αυγοτέμπερα, 2006

Οσία Ξένη, 35x25 εκ., αυγοτέμπερα σε ξύλο, 2005

Άγιος Δημήτριος, 37x27 εκ., αυγοτέμπερα, 1997