Ειδώλιο, 140x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ανατροπή, 80x120 εκ., λάδι σε μουσαμά

Αέναο, 50x50 εκ., λάδι σε μουσαμά

Φθόνος, 140x130 εκ., λάδι σε μουσαμά

Κόψη, 40x30 εκ., λάδι σε μουσαμά