Μνήμες, 60x50 εκ., λάδι σε μουσαμά

Κόκκινο, 30x40 εκ., λάδι σε μουσαμά

Ίππος, 100x80 εκ., λάδι σε μουσαμά