Αγόρι, 40x40 εκ., μολύβι σε χαρτί, 2012

Λέξεις, 37x16 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2008

Το μοντέλο, 35x25 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2002

Απούσα I, 50x32 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2004

Απούσα II, 32x50 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2004

Νίκος σχολή, 30x42 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003

Κοπέλα, 30x20 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003

Η Ζωή ζωγραφίζει, 50x30εκ.,κάρβουνο σε χαρτί, 2003

37x27 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003

35x25 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003

35x25 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003

34x27 εκ., κάρβουνο σε χαρτί, 2003