Αρμονία, 40χ30 εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Ανήσυχος, 40χ30 εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Αισιόδοξος, 40χ30 εκ., κάρβουνο σε χαρτί