Αυτόφωτος, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Έννοια, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Δίλημμα, 34x24εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Ανάμνηση, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Α, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Calm, 42χ30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Φως στα γκρι, 34x24εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Σύμπλεγμα, 34χ24εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Κρούση, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Hidden, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Half, 42x30εκ., κάρβουνο σε χαρτί

Silent man, 34χ24εκ., κάρβουνο σε χαρτί